BORIS.
BORIS.
Start Rijmsels Lezen Luisteren B's keus Spelen Uitleg

Al het materiaal op deze website valt onder de Creative Commons-licentie, meer bepaald:

COPYRIGHT = RUSTIG KOPIËREN


Alle rechten blijven natuurlijk het eigendom van de maker.


Maar iedereen die daar zin in heeft, kan de inhoud van de website naar hartelust kopiëren, verspreiden, en zelfs gebruiken in eigen creaties, zolang de volgende drie voorwaarden vervuld zijn:

  1. Attribution = vermelding van de bron. Wat gewoon betekent dat u naar deze site verwijst.


  1. Non-commercial = commercieel gebruik is verboden. Daarvoor is uitdrukkelijk toestemming nodig.


  1. Share alike = alles wat u maakt met materiaal dat u hier vindt, mag alleen verspreid worden onder dezelfde voorwaarden. Dus evenzeer gratis en met vermelding van uw bron, dat wil zeggen ons.


Deze bepaling is niet bedoeld om kopiëren af te remmen, maar integendeel net om het zonder wettelijke of andere problemen makkelijker te maken. Want zij geeft u officieel de toestemming om met onze “boekjes” te doen wat u leuk vindt.